Inregistreaza-te

Inscrie-te pentru unul din premiile puse la bataie sau voteaza-ti favoritul

Inscriere Participanti

Regulament Gala Naţională a Voluntarilor Crucii Roșii Române Ediția a II -a 2018

Art. 1. Evenimentul „Gala Națională a Voluntarilor Crucii Roșii Române” este un proiect inițiat de către  tinerii voluntari și are că obiectiv celebrarea umanității, promovarea și recunoașterea meritelor voluntarilor de Cruce Roșie precum și a celor care contribuie la promovarea și la dezvoltarea voluntariatului în cadrul organizației.

Evenimentul este organizat de către Sediul Central al Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR) cu sprijinul reprezentanților tineretului din cadrul Comitetului de Direcție al organizației.

Art. 2. Lista premiilor este precizată în Anexă 1 a acestui Regulament.

Art. 3. În cadrul Galei pot primi premii persoane fizice și filiale de Cruce Roșie cu rol important în promovarea și dezvoltarea voluntariatului. Persoanele fizice trebuie să fie voluntari în cadrul uneia din filialele SNCRR, să aibă contract de voluntariat încheiat conform legii și să nu desfășoare activități plătite pentru filiala nominalizatoare sau  pentru o altă filială ori să fie membri în organele de conducere ale SNCRR. Pentru Voluntarul anului 2018 se pot înscrie numai voluntarii care au o vechime de cel puțin un an în cadrul organizației.

Art. 4. Un participant persoană fizică sau filială poate aplica la mai multe secțiuni ale competiției.

Art. 5. Aplicațiile/ candidaturile înscrise în competiție de către persoanele fizice și filiale se vor referi la activitățile și acțiunile individuale profesionale ale aplicantului, desfășurate în cadrul unor proiecte/ programe implementate pe parcursul anului 2018.

Art. 6. Pentru participanții persoane fizice, conflictul de interese este definit de situația în care un aplicant persoană fizică este soțul, afinul sau rudă până la gradul al IV-lea al unui membru al juriului și depune o aplicație la o secțiune jurizată direct de către membrul respectiv. În situația în care un membru al juriului se află în conflict de interese în raport cu o aplicație depusă de către o persoană fizicăacesta se va abține de la votarea respectivei aplicații

Art. 7. Participanții au următoarele drepturi: 
a) Să 
se înscrie în competiție fără a li se percepe niciun fel de taxe;
b) 
 promoveze/disemineze, utilizând orice canal de comunicare, participarea lor la competiție, precum și posibilele distincții obținute
c) Să folosească 
diplomă de merit și eventualele distincții în CV-ul personal 

Art. 8. Participanții au următoarele obligații
a) Să respecte prezentul Regulament 
împreună cu toate Anexele lui și deciziile juriului; 
b) 
 nu angajaze numele Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române sau  organizatorilor/partenerilor în contexte defăimătoarecare pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi
c) 
 pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care  detalieze informațiile din formularul de aplicație
d) 
 colaboreze, dacă este cazul, cu organizatorii în vederea elaborării unor documente legate de eveniment.

Art.9. Organizatorii au următoarele drepturi: 
a) Să coordoneze activitățile de organizare a Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române;
b) Să atragă finanțări, sponsorizări, donații necesare acoperirii costurilor privind organizarea evenimentului, decernarea premiilor și alte costuri adiacente; 
c) Să promoveze/disemineze, utilizând orice canal de comunicare, informații privind organizarea Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române, precum și detalii privind participanții (conform formularului de înscriere online). 

Art.10. Organizatorii au următoarele obligații: 
a) Să asigure tuturor participanților dreptul la o jurizare corectă; 
b) Să asigure vizibilitate evenimentului și finanțatorilor; 
c) Să colaboreze cu participanții în vederea clarificării oricăror detalii privind aplicația, necesare pentru asigurarea unei jurizari corecte a aplicațiilor Galei a Voluntarilor Crucii Roșii Române precum și evitarea posibilelor conflicte de interese.

Art. 11. Depunerea candidaturilor, jurizarea, preselecția, anunțarea finaliștilor  se vor  desfășura conform calendarului prezentat în Anexă 2 a prezentului regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Anexă 2, ori de câte ori este nevoie.

După încheierea perioadei de preselecție, odată cu începerea procesului de jurizare, toate aplicațiile selectate vor fi afișate pe site-ul competiției gala.crucearosie.ro

Art. 12. Depunerea candidaturilor în competiție implică acceptarea condițiilor din prezentul Regulament.

Art. 13. Pentru toate categoriile de premii, depunerea candidaturilor se poate face exclusiv on-line, pe site-ul gala.crucearosie.ro prin completarea şi încărcarea în format electronic a: formularului de înscriere și a documentelor suport, utile pentru jurizarea aplicației (CV, recomandare din partea conducerii filialei, articole din presă, scrisori de la beneficiari, evaluări făcute de filiale și / parteneri, rapoarte de activitate instituționale etc.).

Art. 14. Înscrierea în competiție poate fi făcută prin auto-nominalizare astfel: persoană fizică sau juridică (filiala) în cauza poate să-și depună candidatura în nume propriu pentru o secțiune, conform Anexei 1 și Art. 13 din prezentul Regulament.

Art. 15. Organizatorii iși rezervă dreptul de a solicită revizuirea informațiilor din formularele de înscriere ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților, pe toată perioada de înscriere.

Art. 16. În procesul de jurizare se va ține cont de următoarele criterii generale, pe baza documentelor solicitate la Art. 13 din prezentul Regulament:

 • Premiul VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL SOCIAL

  • pentru voluntarul care a contribuit semnificativ la desfășurarea unui proiect / unor proiecte sociale ale filialei unde activează sau la nivel național;

  • a demonstrat că este un model de urmat;

  • a contribuit la promovarea imaginii voluntarului în domeniul social.

·         Premiul VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL PREGĂTIRII ŞI INTERVENŢIEI LA DEZASTRE:

  • pentru voluntarul care a contribuit semnificativ la desfășurarea unui proiect / unor proiecte de pregătire şi prevenire dezastre ale filialei unde activează sau la nivel național;

  • a demonstrat că este un model de urmat;

  • a contribuit la promovarea imaginii voluntarului în domeniul prevenrii și intervenției la dezastre

 • Premiul VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE:

  • pentru voluntarul care a contribuit semnificativ la desfășurarea unui proiect / unor proiecte de educație pentru sănătate ale filialei sau la nivel național;

  • a demonstrat că este un model de urmat;

  • a contribuit la promovarea imaginii voluntarului în domeniul educației pentru sănătate

·         Premiul VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL PRIMULUI AJUTOR

o   pentru voluntarul care s-a implicat activ în programele şi / sau serviciile de prim ajutor acordate de filială sau la nivel național

o   a demonstrat că este un model de urmat;

o   a contribuit la promovarea imaginii voluntarului în domeniul primului ajutor

 

·         Categoria PROIECTUL DE VOLUNTARIAT AL  ANULUI

o   pentru cel mai bun program / proiect de voluntariat desfăşurat pe parcursul anului de către o filială de către Sediul Central

o   care a contribuit la dezvoltarea echipei de voluntari

o   care s-a desfășurat cu voluntari pregătiți

o   care poate fi replicat de către o altă filială sau la nivel național

o   care a contribuit la promovarea imaginii voluntariatului în comunitatea în care a fost implementat

 

·         Premiul VOLUNTARUL ANULUI

o   pentru voluntarul cel mai activ din filială şi a cărui activitate a adus o contribuţie semnificativă în comunitate, în acord cu Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii şi Semilunii Roşii

o   a contribuit la dezvoltarea activităților filialei

o   a demonstrat că este un model de urmat;

o   a contribuit la promovarea imaginii voluntarului în comunitate

 

 Art. 17. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere se va lua măsura excluderii aplicațiilor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite, dacă aceastea sunt dovedite după decernarea distincțiilor sau diplomelor din partea SNCRR.

Art. 18.   Organizatorii sau juriul vor elimina aplicațiile înscrise în mod eronat, la o altă categorie decât cea descrisă în documente . Participantul va fi anunțat de către echipa de organizare. 

Art.19. Acceptarea/ aprobarea înscrierii unei aplicații în competiție, după transmiterea formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare a Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului de înregistrare în varianta finală (printr-un e-mail trimis către adresa din contul aplicantului).

Art.20.  Organizatorii își rezervă, față de participanți, dreptul de a folosi în materialele de promovare ale Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române numele voluntarilor și ale filialelor participante, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de aplicațiile lor.

Art. 21. Informațiile referitoare la aplicațiile persoanelor fizice vor fi făcute publice numai în măsura în care aplicantul își da acordul expres cu privire la utilizarea acestor date, de către organizatorii Galei, în comunicările publice ale Crucii Roșii Române(conform formularului de înregistrare). Opțiunea candidatului privind ne-acordarea dreptului organizatorilor Galei de a utiliza informațiile despre persoana sa în materialele publicitare/de promovare nu influențează în niciun fel procesul de jurizare/ evaluare a candidaturilor. 

Art. 22. Aplicațiile înscrise în competiție vor fi supuse votului public în vederea stabilirii finalistilor. La fiecare categorie sunt considerate finaliste primele 3 persoane sau proiecte care au obținut cel mai mare număr de voturi. Membrii juriului vor stabili câștigătorii fiecărei secțiuni din lista finaliștilor.

Art. 23. Juriul va fi constituit din persoane externe organizației (parteneri, sponsori, etc.) în baza validării acestuia de către Comitetul de Direcție al Societății Naționale de Cruce Roșie din Romănia. Organizatorii competiției vor anunța componența completă a juriului cu 48 de ore înainte de începerea perioadei de jurizare.

 Art. 24. Rezultatele procesului de nominalizare și jurizare vor fi făcute publice în cadrul Galei Naționale a Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române, în data de 8 Decembrie 2018. Până la această dată rezultatul final este confidențial. SNCRR va face publică lista persoanelor care au intrat în finală pe site-ul competiției: gala.crucearosie.ro pentru a asigura prezența persoanelor nominalizate la Gala. Nu se admit contestații cu privire la rezultatul jurizării.

Art. 25. Premiile acordate de către organizator în cadrul festivității de premiere a Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române au caracter onorific. Forma, conținutul și titlul premiilor oferite în cadrul evenimentului sunt proprietatea intelectuală a organizatorului Galei. În funcție de disponibilitatea partenerilor, distincțiile pot fi însoțite de premii cu valoare materială. Valoarea premiilor va fi anunțată pe site-ul Galei până la dată desfășurării evenimentului, dacă este cazul.

Art. 26.  În situația în care câștigătorul unei secțiuni nu poate fi prezent la decernarea premiilor în cadrul Galei, el poate delega sau împuternici sub semnătură privată o altă persoană pentru a-i ridica premiul.

Anexa 1

LISTA PREMIILOR

  • VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL SOCIAL

  • VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL PREGATIRII ŞI INTERVENŢIEI LA DEZASTRE

  • VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

  • VOLUNTARUL ANULUI ÎN DOMENIUL PRIMULUI AJUTOR

  • PROIECTUL DE VOLUNTARIAT AL ANULUI

  • VOLUNTARUL ANULUI

Anexa 2

 

CALENDAR

Gala Națională a Voluntarilor Crucii Rosii Române a II-a 2018

 

10.11.2018-22.11.2018

Inscriere/Nominalizari

23.11.2018

Verificarea aplicațiilor pentru votul on-line

24.11.2018-29.11.2018

Vot on-line

03.12.2018-05.12.2018

Jurizare

 

Inregistreaza-te

Inscrie-te pentru unul din premiile puse la bataie sau voteaza-ti favoritul

Inscriere Participanti
Folosim cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu Politica de administrare a modulelor cookie în cadrul paginii web.