Inregistreaza-te

Inscrie-te pentru unul din premiile puse la bataie sau voteaza-ti favoritul

Inscriere Participanti

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA (S.N.C.R.R.), cu sediul în București, str. Biserica Amzei, nr. 29, sector 1, înființată în baza Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare, având Cod fiscal 4219659, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră cu ocazia participării la “ Gala Națională a Voluntarilor Crucii Roșii Române” ediția a II-a 2018, prin mijloace automatizate (electronice), în scopul înscrierii/ aplicării dumneavoastră la selecția și premierea voluntarilor cu rol important în promovarea și dezvoltarea voluntariatului, în cadrul evenimentului intitulat „Gala Națională a Voluntarilor Crucii Roșii România Ediția a II - a 2018”, organizat de S.N.C.R.R, în calitatea sa de organizație de utilitate publică reglementată de lege, în scopul de a celebra umanitatea, de a promova și recunoaște meritele voluntarilor Crucii Roșii din România, precum și de recunoaștere a meritelor voluntarilor care contribuie la promovarea și la dezvoltarea voluntariatului în cadrul organizației.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către S.N.C.R.R. și împuterniciții acesteia în temeiul art. 6 alin. 1, lit b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte.

În cazul în care ați decis să vă înscrieți și să aplicați la una sau mai multe categorii ale evenimentului organizat de S.N.C.R.R., sunteți obligat să furnizați datele din cererea de înscriere și din documentele suport (documente relevante pentru activitatea desfășurată în anul 2018), acestea fiind necesare participării la acest eveniment de care dumneavoastră sunteți interesat, precum și necesare jurizării și selecției persoanelor câștigătoare la categoriile din cadrul evenimentului la care dumneavoastră și alți volunatari interesați s-au înscris, în conformitate cu Regulamentul ȚGalei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Române”, Ediția a II-a 2018.

Neacceptarea transmiterii datelor dumneavoastră determină refuzul S.N.C.R.R. de a vă accepta ca participant înscris în cadrul evenimentului , de a nu vă recunoaște oficial meritele pentru activitatea desfășurată ca voluntar în cursul anului 2018 și în consecință, de a nu vă recunoaște calitatea de potențial premiant la una sau mai multe categorii ale acestui eveniment de care sunteți interesat.

Datele personale colectate sunt destinate prelucrării de către S.N.C.R.R. și împuterniciții acestuia, fiind transmise către terți numai în scopul popularizării evenimentului, în legătură cu desfășurarea proiectului „Gala Națională a Voluntarilor Crucii Roșii din România Ediția a II-a 2018”, respectiv către partenerii și colaboratorii S.N.C.R.R. (finanțatori, sponsori, donatori), entități social&media (TV, radio, presa scrisă și online) și către organele abilitate ale statului, în condiții de legalitate.

Datele cu caracter personal pe care S.N.C.R.R. le prelucrează pentru a putea aplica online la secțiunile prevăzute de competiția ce se efectuează în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii din România” Ediția a II-a 2018, sunt exclusiv datele furnizate de către dumneavoastră, respectiv: nume și prenume, loc de muncă, localitatea de domiciliu, județ, număr de telefon, adresa de e-mail, precum și alte date cu caracter personal cuprinse în documentele suport sau relevante, necesare procesului de jurizare, selecție și anunțare a finaliștilor competiției, cum sunt datele cuprinse în CV ( curicullum vitae ), contractul de voluntariat, recomandări, evaluări făcute de angajatori, evaluări făcute de filiale sau parteneri, scrisori de la beneficiari, rapoarte de activitate instituțională, testimoniale de la alți voluntari colegi, articole din presă, respectiv: data nașterii, domiciliu, stare civilă, studii efectuate, formare profesională, diplome obținute, competențe, activități lingvistice, evaluări ale performanței, semnătura, hobby, fotografia.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata necesară îndeplinirii scopurilor comunicate de S.N.C.R.R., respectiv până la expirarea termenelor legale de arhivare, și numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale S.N.C.R.R. sau a împuterniciților acestuia.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul dat, în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date ”S.N.C.R.R.”, prin:

- poștă, la sediul Societății Naționale de Crucea Roșie din România din București, str. Biserica Amzei ,nr.29, sector 1.

- email la: galavoluntarilor@crucearosie.ro

 

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email: dpo@crucearosie.ro sau telefonic la numărul 0744 117 711, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Furnizarea datelor personale din formularul următor certifică faptul că ați luat la cunoștință despre cele de mai sus menționate și ați fost de acord să puneți la dispoziția S.N.C.R.R. datele dumneavoastră personale în condițiile Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Inregistreaza-te

Inscrie-te pentru unul din premiile puse la bataie sau voteaza-ti favoritul

Inscriere Participanti
Folosim cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu Politica de administrare a modulelor cookie în cadrul paginii web.